De Geschiedenis Akademie
Amsterdam

In 4 avonden behandelt Hans Luiten de geschiedenis van deze prachtige stad. Aan bod komen onder meer de eerste nederzettingen, het doorgraven van de Amstel, de aanleg van de grachtengordel, de eerste, tweede en derde Gouden Eeuw, Descartes, Heineken, het Jordaanoproer, de westelijke tuinsteden en Amsterdam-Zuid, de taal en nog veel en veel meer.

De curus wordt in 2015 gehouden. Wilt u zeker zijn van een plek is het aan te raden snel in te schrijven.

We starten iedere avond om 19.30 uur en eindigen uiterlijk om 21.30 uur. De kosten voor de 4 avonden bedragen 70 euro per persoon, inclusief koffie / thee.

U kunt inschrijven door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL 22 TRIO 0776 4934 69 ten name van J.F. Luiten (Triodosbank).? Wilt u mij ook een mail sturen met uw gegevens zodat ik u kan bereiken? Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Indien de cursus vol is krijgt u zo snel mogelijk bericht en wordt het geld direct teruggeboekt.