De Geschiedenis Akademie
RK arbeiders

Zaandam staat vooral bekend om zijn rode arbeidersbeweging. Daar zijn ook zeer uitvoerige studies naar verricht. De katholieke arbeidersbeweging heeft altijd in haar schaduw gestaan. Hoe stelde deze zich in het interbellum op naast de dominante rode beweging? Voelden katholieken zich bedreigd? Sloten de katholieke arbeiders daarom de rijen en volgden zij trouwer dan elders de eigen zuil? Of werd zij onder invloed van de rode beweging juist radicaler dan elders? Hans Luiten onderzocht voor zijn doctoraalstudie geschiedenis deze beweging waar zijn eigen voorouders deel van uitmaakten.