De Geschiedenis Akademie
Jordaan

De Jordaan. Metafoor van het echte Amsterdamse volksleven, toonbeeld van een straatarme wijk. In een rondleiding wordt ingegaan op de vraag hoe de wijk in de 17e eeuw is ontstaan, hoe het stratenpatroon kan worden herkend, bezoeken we hofjes en de eerste sociale woningbouw. Er komt van alles aan bod, opstanden, de steun aan het Huis van Oranje, jenerver, Boldootwagens en prachtige graanpakhuizen.